Γιατί να επιλέξω

να εκπαιδευτώ στην προσέγγιση

Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt  (Σ.Ε.ΨΥ.G.) :

 

 

1- Γιατί η διδασκόμενη μεθοδολογία εξειδικεύεται & έχει άμεση αποτελεσματικότητα

στην ψυχοθεραπεία του τραυματισμένου​​ Ψυχικού Πυρήνα

 

Η Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt είναι η προσέγγιση που παρέχει στους επαγγελματίες απόλυτη εξειδίκευση στην ψυχοθεραπεία του τραύματος, τόσο του ατομικού όσο και του δυσδιάκριτου τραύματος προγονικής προέλευσης. Με καινοτομία, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την 1η ημέρα της εκπαίδευσης διδάσκουμε ένα δομημένο χάρτη για τη θεραπεία του τραύματος και συνεχίζουμε την εστίαση μας στο θεμελιώδες θέμα του τραύματος μέχρι και την τελευταία​​ ημέρα της εκπαίδευσης.

 

Με βάση το Σωματικά Επικεντρωμένο “Εδώ και Τώρα” διδάσκουμε μια εξειδικευμένη μεθοδολογία για την δομημένη και ασφαλή ψυχοθεραπεία του ψυχικού τραύματος η οποία έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στη θεραπεία:

Ατομικού τραύματος και του Τραυματισμένου Εσωτερικού Παιδιού,

Τραυματικού Σοκ,

Προγονικού τραύματος,

 Καθώς και στην:

Θεραπευτική Σχέσεων - Θεραπεία Ζεύγους μέσα από την οπτική του ατομικού και του προγονικού τραύματος.

ΕτεροΘεραπεία

 

 

2- Γιατί θα διδαχθείς​​ καινοτόμα μεθοδολογία,

με προηγμένα ψυχοθεραπευτικά εργαλεία & πρωτότυπες τεχνικές,

όπως:

 

 

 • Η Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας: Κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου και όλων των κρίσιμων παραμέτρων για χρήση αυτής της​​ "θαυματουργής" τεχνικής με επάρκεια και ευχέρεια σε όλα τα θεραπευτικά αιτήματα που τεθούν.

2     Ο θεραπευτικός χώρος εν δυνάμει λειτουργεί ως πεδίο δράσης μιας άκρως αποκαλυπτικής προβολικής διαδικασίας εξωτερίκευσης του ψυχικού υλικού και​​ επακριβούς νοηματοδότησης του και έτσι επιταχύνεται η ψυχοθεραπευτική του επεξεργασία.    

Η κατανόηση και αξιοποίηση των ΜορφοΔιαταξικών ιδιοτήτων και των Σχεσιακών Χωροταξικών Δυναμικών του ψυχικού υλικού, που αναδύεται κατά τη χρήση της Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας οδηγεί άμεσα σε θεαματικά αποτελέσματα.

 • Η απεριόριστη συμβολή του Σωματικά Επικεντρωμένου Εδώ και Τώρα” σε κάθε πτυχή της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα στην αποκάλυψη όλων των αντιστάσεων του θεραπευόμενου.

4     Το Σωματικό Ασυνείδητο και η Σωματική Αυτοεπίγνωση (κιναισθητικές, σωματικές και ψυχοσωματικές αισθήσεις) ως η κορυφαία πλατφόρμα για την διείσδυση βαθιά στο ασυνείδητο. Η αξιοποίηση της σωματικής βίωσης των συναισθημάτων, των «Αρχέγονων​​ Αισθημάτων» και των συνοδών «Σπλαχνικών Αισθήσεων».

 • Ενδυνάμωση του θεραπευόμενου για την ασφαλή επεξεργασία τραυματικών εμπειριών αξιοποιώντας μεγάλη γκάμα ψυχοσωματικών τεχνικών: Προσωπική δύναμη & Πίσω Μυϊκή Αλυσίδα, εργασία με την στρέβλωση ή παραβίαση​​ των ορίων, ανάπτυξη της Ζωτικής Δύναμης κ.α.

 • Η Άρρηκτη σχέση Αναπνοής και Ψυχοθεραπείας βιωμένη μέσα από πολλές ασκήσεις και εξειδικευμένες τεχνικές Σωματικής Ψυχοθεραπείας για το ξεμπλοκάρισμα της αναπνοής και της μυϊκής θωράκισης.

 • Το Σώμα ως η Γλώσσα που Αποκαλύπτει δυσπρόσιτα μυστικά του ασυνείδητου. Τεχνικές εξερεύνησης και αξιοποίησης τους μέσω Σωματικών Μικρό-ΚινήσεωνΕκφράσεων & Στάσεων βασισμένες στην μεθοδολογία «RePositioning Process».

 • Η άρρηκτη σχέση τραυματικών εμπειριών και του παρόντος μέσα από τον Οδικό Χάρτη 5 Διαστρωματώσεων του Ψυχισμού - Τραύματος”: Εξειδικευμένη μεθοδολογία, δομημένη σε ξεκάθαρα βήματα, για τον βιωματικό εντοπισμό της συσχέτισης οποιουδήποτε προβλήματος στον παρόντα χρόνο με απολύτως συγκεκριμένες τραυματικές εμπειρίες.

 • Δομημένες διαδικασίες αναδρομικής ψυχοθεραπείας για την ασφαλή εξερεύνηση των τραυματικών βιωμάτων σε προ-λεκτικά στάδια ανάπτυξης όπως και στην ενδομήτριο ζωή.

 • Διαδικασίες Θεραπευτικής Επανόρθωσης Τραυμάτων με την δημιουργία νέων «Επανορθωτικών Εντυπωμάτων» (εμπειριών).

 • Την Αναδιάρθρωση & Ενδυνάμωση του Τραυματισμένου Ψυχικού Πυρήνα: Πρότυπη μεθοδολογία που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην αναπνοή, αναπνευστικές ασκήσεις, ψυχοσωματικές τεχνικές (όπως Εσωτερικοί Σωματικοί Διάλογοι), δομημένες θεραπευτικές διαδικασίες και ειδικές θέσεις του σώματος.

 • Την αξιοποίηση του Δυναμικού της Αυξημένης Ψυχικής Φόρτισης: Άμεση επανορθωτική επενέργεια στα Τραυματικά Αποτυπώματα και ανάκτηση της λησμονημένης & απαρνημένης Ζωτικής Δύναμης.

 • Την Ψυχοθεραπεία Προγονικού Τραύματος βασισμένη στο μοντέλο των «5 Επιπέδων- Ρευμάτων της Ζωτικής Δύναμης», ένα εκ των οποίων αφορά το προγονικό δέντρο: Καινοτόμα μεθοδολογία απολύτως εξειδικευμένη για την θεραπεία προβλημάτων με διαγενεαλογικές ρίζες. Είναι δομημένη σε ξεκάθαρα βήματα ώστε οι σπουδαστές  (Α) να αντιλαμβάνονται με ευχέρεια πότε εμφανίζονται τα δυσδιάκριτα διαγενεαλογικά θέματα και  (Β) να δουλεύουν μαζί τους με αυτοπεποίθηση.

 • Την Ετερο-Θεραπεία: Η καινοτόμα αυτή ψυχοθεραπευτική θεώρηση και​​ μεθοδολογία  έχει σημαντικές εφαρμογές στο πεδίο της θεραπείας σε προβλήματα απογόνων (ιδιαίτερα ανηλίκων) χωρίς την δική τους εμπλοκή, αποκλειστικά διαμέσου του γονέα που δέχεται ψυχοθεραπεία. Εφαρμόζεται συχνότατα στη Θεραπεία Ζεύγους και στην Διαγενεαλογική Θεραπεία χωρίς την απευθείας συμμετοχή του Ετέρου.

 • Την ανάδειξη και ενεργοποίηση του Εγγενούς Αυτο-Θεραπευτικού Μηχανισμού για αξιοποίηση του ως πλοηγού κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

 

Προσδοκώμενα Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

 

Φροντίζουμε

Οι σπουδαστές μας να εκπαιδεύονται σε ένα πλαίσιο

αυξημένων ψυχοθεραπευτικών απαιτήσεων,

 

με αποτέλεσμα:

 

1.  Να αναπτύξουν ευρύ φάσμα θεραπευτικών δεξιοτήτων

για τη θεραπεία του τραύματος από το 1ο έτος,

2.  Να επενεργούν άμεσα και​​ επανορθωτικά στα ψυχικά & σωματικά αποτυπώματα

του ψυχικού τραύματος από το 2ο - 3ο έτος,

3.  Να καλλιεργήσουν πολυδιάστατη κλινική σκέψη έχοντας στο επίκεντρο τον θεμελιώδη ρόλο της «Ζωτικής Δύναμης» του ατόμου επί του ψυχισμού του από το 2ο - 4ο ​​ έτος,

4.  Να αναδιαρθρώνουν τον τραυματισμένο Ψυχικό Πυρήνα επενεργώντας στη μυϊκή & χαρακτηρολογική θωράκιση με παρεμβάσεις Σωματικής Ψυχοθεραπείας από το 3ο - 4ο  έτος,

5.  Να αποκτήσουν ψυχοθεραπευτική αποτελεσματικότητα & επάρκεια πριν την αποφοίτηση.

 

 

Γιατί να επιλέξω

μια από τις εκπαιδεύσεις του

Unity Energetics Institute ;

 

 

1- Γιατί παρέχουμε πρωτοπόρα & ολοκληρωμένα

Προγράμματα «Κλινικής Πρακτικής & Εποπτείας»

 

Η Κλινική Πρακτική υλοποιείται στα ομώνυμα εργαστήρια:

   Πάντα σε πραγματικές συνθήκες ψυχοθεραπείας και όχι με role playing - προσομοίωση της θεραπείας:

  Πάντα με την «δια Ζώσης Διαδραστική Επίβλεψη» από τον επόπτη καθηγητή του προσφέρει επιτόπια ανατροφοδότηση, καθοδήγηση και υποστήριξη,

  Μόνο σε μικρές​​ ομάδες εκπαιδευομένων (4-5 ζευγάρια ανά επόπτη).

 • Πάντα ολοκληρώνεται με «δια Ζώσης Δυναμική Εποπτεία» για την άμεση ανάλυση των συνεδριών.

 

 

2- Γιατί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη

βιωματική διάσταση της εκπαίδευσης

 

           με την συχνή και σε​​ μεγάλη έκταση πρακτική εφαρμογή της διδασκόμενης μεθοδολογίας ξεκινώντας από το 1ο  μάθημα

           Πραγματοποίηση φροντιστηριακού τύπου εργαστηρίων «Επιβλεπόμενης Εξάσκησης Μεθοδολογίας» μετά από κάθε εκπαιδευτική ενότητα για την κατάκτηση αυτοπεποίθησης και τεχνικής αρτιότητας.

  

3- Γιατί είναι εκπαιδεύσεις με καινοτόμα στοιχεία στο σχεδιασμό τους

που τους προσδίδουν «Προστιθέμενη Επαγγελματική Αξία»

Πατήστε ΕΔΩ για  να δείτε τα Στοιχεία​​ που προσδίδουν

«Προστιθέμενη Επαγγελματική Αξία»

στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μας!!!

 

 

4- Γιατί η διδακτική μας μεθοδολογία

επιταχύνει και βελτιστοποιεί την μάθηση

 

       Έχουμε συνθέσει μια καινοτόμα εργαλειοθήκη από ποικίλες φόρμες αναφοράς, για​​ τον κριτικό προβληματισμό του σπουδαστή για την Ανάλυση των Θεραπειών παράλληλα με την Εποπτεία του.

 

5- Για τα οφέλη που προσφέρει στην

προσωπική ανάπτυξη και ψυχοθεραπεία των σπουδαστών μας

 

 • Λόγω της βαθειάς ψυχοθεραπευτικής φύσης της​​ εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος αντλεί πολλαπλά οφέλη στην προσωπική του ανάπτυξη και επιπλέον εμβαθύνει στη προσωπική του ψυχοθεραπευτική διαδικασία..

 

 • Η βιωματική συμμετοχή του ιδίου  (Α) στις ψυχοθεραπευτικές διεργασίες που περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

(Β) στη δυναμική της ομάδας και  (Γ) η εμπλοκή του ως θεραπευόμενου σε συνεδρίες ατομικής θεραπείας, είτε στα πλαίσια της κλινικής πρακτικής με συμμαθητές, είτε στις θεραπευτικές επιδείξεις, συμβάλλει καθοριστικά ώστε ο​​ εκπαιδευόμενος να επεξεργαστεί σε βάθος πολλαπλά θέματά του και έτσι να επιταχύνει την ψυχοθεραπευτική του εξέλιξη.

 

 

6- Γιατί στόχος μας είναι

η μεταλαμπάδευση της ψυχοθεραπευτικής τέχνης

        Στόχος μας δεν είναι μόνο η εκπαίδευση των​​ σπουδαστών μας στην ψυχοθεραπευτική θεωρία και μεθοδολογία αλλά επιπλέον η μεταλαμπάδευση της ψυχοθεραπευτικής τέχνης.