Επισκόπηση​​ Περιεχομένων​​ 

εκπαίδευσης στη Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας

 

 • Θεωρία και Μοντέλα Σκέψης

Από θεωρητικής άποψης αποσκοπούμε στην κατανόηση των θεωρητικών αρχών και τοποθετήσεων που ακολουθούν και στην κριτική αξιολόγηση τους.​​ 

  • Κλασσική Θεραπεία Gestalt: ​​​​ Παρουσίαση των βασικών αρχών της.

  • Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt​​ (Σ.Ε.ΨΥ.G.): ​​ Ανάλυση των ακόλουθων θεωρητικών εννοιών της​​ Σ.Ε.ΨΥ.G.​​ που επιτρέπουν την​​ διεύρυνση και κυρίως την εμβάθυνση της θεωρητικής βάσης​​ της​​ Κλασσικής Θεραπείας Gestalt και​​ θέτουν τις βάσεις για την γένεση της Σωματικά Επικεντρωμένης Τεχνικής της Άδειας Καρέκλας:​​ 

​​ «Ζωτική Δύναμη» (Ραϊχική Σωματική Ψυχοθεραπεία),  ​​ Μηχανισμός Εξωτερίκευσης, ​​ ​​ Μηχανισμός Αναδρομής, ​​ ​​ Τάση για Αυτο-Ίαση», «Τάση για Αυτο-Προστασία»,  ​​ Σωματικό & Σπλαχνικό Ασυνείδητο, «Σπλαχνικές Αισθήσεις», «Αρχέγονα Αισθήματα»,  ​​ «Πίσω Μυϊκή Αλυσίδα και Ατομικότητα»,  ​​ «Μορφο-Διαταξικές Ιδιότητες, Σκέψη & Πρακτική», κλπ.​​ 

 ​​​​ Παράλληλα εξηγείται ο τρόπος που εφαρμόζονται οι παραπάνω έννοιες στη Ψυχοθεραπεία του Τραύματος.

  • Εγγενής Αυτο-Θεραπευτικός Μηχανισμός: ​​​​ Ανάλυση των προϋποθέσεων για την εύρυθμη λειτουργία της «Τάσης για Αυτο-Ίαση» στην​​ ψυχική σφαίρα. Πρόκειται για​​ έναν​​ εγγενή​​ μηχανισμό του ανθρώπου​​ που αδίκως έχει μελετηθεί και αξιοποιηθεί απειροελάχιστα στην ψυχοθεραπεία.

  • Η Άρρηκτη σχέση Αναπνοής και Ψυχοθεραπείας: ​​ 

 • Αποσαφηνίζεται​​ θεωρητικά η άρρηκτη σύνδεση της ελεύθερης, φυσικής αναπνοής με την Ζωτική Δύναμη και με τις 2 θεμελιώδεις ιδιότητές της, ήτοι την «Τάση για Αυτοΐαση» και την «Τάση για Επιβίωση και Αυτοπροστασία».​​ Καθίσταται σαφής επίσης​​ η αδιάλειπτη σχέση​​ της αναπνοής με την ψυχοθεραπεία: δηλαδή ότι σε κάθε μας εισπνοή,​​ η αναπνοή λειτουργεί ως το βιολογικό υπόδειγμα - ​​ πρότυπο επαναδιατύπωσης & επαναβίωσης των 2 παραπάνω θεμελιωδών ​​ Τάσεων,​​ υπενθυμίζοντας μας έτσι συνεχώς​​ αυτές τις ξεχασμένες υπερπολύτιμες δυνατότητες μας, των οποίων​​ η εύρρυθμη λειτουργία τους είναι ιδιαιτέρως σημαντική κατά την επεξεργασία του τραυματικού υλικού.

 • Επιπρόσθετα, η ελεύθερη αναπνοή είναι αλληλένδετη:

  • τόσο​​ με την απρόσκοπτη βίωση των συναισθημάτων,

  • όσο και με την διατήρηση του επιπέδου ψυχικής φόρτισης σε αυξημένο επίπεδο κατά την συνεδρία, κάτι το οποίο (όπως θεμελιώνεται στην επόμενη ενότητα - τομέα Μεθοδολογίας) είναι αποφασιστικής σημασίας για την​​ αποτελεσματική εργασία με το τραυματικό υλικό.

 • Υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι διασύνδεσης της αναπνοής με την ψυχοθεραπεία βάθους, οι οποίοι αναλύονται στην εκπαίδευση.

 

 • Μεθοδολογία, Τεχνικές και Ανάπτυξη θεραπευτικών Δεξιοτήτων

Στόχος μας είναι η επακριβής τεχνική κατάρτιση, η ανάπτυξη της μεθοδολογικής λογικής της Σωματικά Επικεντρωμένης Τεχνικής της Άδειας Καρέκλας και η αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω θεωρητικών τοποθετήσεων στη ψυχοθεραπευτική & συμβουλευτική διαδικασία και στη θεραπευτική σχέση.

  • Θεραπευτική Φιλοσοφία της διδασκόμενης μεθοδολογίας: ​​ Γνώση, ​​ Άρτια Κατάρτιση, ​​ Ενδυνάμωση, ​​ Εμπιστοσύνη στην Τάση Αυτο-Ίασης ​​ και ​​ Παρουσία Δίχως Φόβο.  ​​ ​​ ​​ ​​​​ Για να μπορέσει ο θεραπευόμενος με ασφάλεια να αποκτήσει πρόσβαση καθώς και να επεξεργαστεί τις βαθιά κλειδωμένες μέσα στο σωματικό ασυνείδητο τραυματικές του εμπειρίες, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο  ψυχοθεραπευτής, εκ των προτέρων, να έχει ενδυναμώσει με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο τον ψυχισμό του θεραπευόμενου​​ μέσα από την πολυεπίπεδη κινητοποίηση της Ζωτικής του Δύναμης. Έτσι ο θεραπευόμενος, κατά την απόπειρα επανασύνδεσής του με τα πρωτογενή τραύματα του​​ όχι μόνο​​ δεν θα οδηγηθεί σε επανατραυματισμό ή παλινδρόμηση, αλλά αντιθέτως θα επιτύχει πιο σύντομα την βέλτιστη θεραπευτική επεξεργασία του τραυματικού του υλικού.

  • Γλώσσα της Παρούσης Στιγμής και της Αυτό-Ευθύνης: ​​ Αποκάλυψη​​ όλων των τεχνικών λεπτομερειών αυτής της γλώσσας​​ που ακαριαία ενδυναμώνει τον θεραπευόμενο. Στην Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας και συνολικότερα στη Σ.Ε.ΨΥ.G. την χρησιμοποιούμε συνεχώς, καθ’ όλη τη συνεδρία διότι την​​ θεωρούμε ως την απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση​​ αλλά και την κατάλληλη πλατφόρμα τέλεσης της οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτικής πράξης.

  • Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας: ​​ Κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου και όλων των κρίσιμων παραμέτρων της «Σωματικά Επικεντρωμένης Τεχνικής της Άδειας Καρέκλας» και στην ενδελεχή τεχνική κατάρτιση σε όλες τις πρακτικές​​ δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν την "θαυματουργή" αυτή τεχνική με επιδεξιότητα σε όλα τα θεραπευτικά αιτήματα που δυνητικά συναντήσουν.

  • Αναδιάρθρωση​​ &​​ Ενδυνάμωση του Τραυματισμένου Ψυχικού Πυρήνα: ​​ Διδάσκεται διεξοδικά​​ μία πρότυπη μεθοδολογία​​ που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην αναπνοή, αναπνευστικές ασκήσεις, ψυχοσωματικές τεχνικές (όπως Εσωτερικοί Σωματικοί Διάλογοι), δομημένες θεραπευτικές διαδικασίες και ειδικές θέσεις του σώματος που είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για:

 • Το​​ Άνοιγμα της Αναπνοής​​ και την απελευθέρωση της από τις ψυχοσωματικές εντάσεις,

 • Να​​ ανασύρουν​​ οι θεραπευόμενοι τραυματικές εμπειρίες​​ που είναι βαθειά κλειδωμένες μέσα στο σωματικό & σπλαχνικό ασυνείδητο τους,

 • Να ενεργοποιήσουν την Ζωτική Δύναμη και να δημιουργήσουν έτσι​​ συνολική​​ ενδυνάμωση​​ του εαυτού​​ ώστε​​ η επεξεργασία των τραυματικών εμπειριών​​ με την Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας​​ να γίνεται με​​ τρόπο​​ αξιόπιστο και σε ένα πλαίσιο ψυχικής ασφάλειας​​ προκειμένου να επιτευχθεί​​ η εκ βαθέως προερχόμενη​​ Αναδιάρθρωση & Ενδυνάμωση του Τραυματισμένου Ψυχικού Πυρήνα.​​ 

 

Unity​​ Energetics​​ Institute

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ​​ &​​ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας :

 

Τηλέφωνα  : ​​ 6936 776333, 6908 511807, 210 9916096

Viber​​ call : 0030 6936 776333

info@unityenergetics.org,​​ apolonos23@gmail.com

www.unityenergetics.org