Αρχική/Η χρήση της ΑΝΑΠΝΟΗΣ στην Αναδιάρθρωση & Ενδυνάμωση του ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ _ Αυτοτελές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Σεμινάριο/Η χρήση της ΑΝΑΠΝΟΗΣ στην Αναδιάρθρωση & Ενδυνάμωση του ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ _ Αυτοτελές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Σεμινάριο
Φόρτωση Εκδηλώσεις

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

με θέμα :

 

 «Η χρήση της ΑΝΑΠΝΟΗΣ​​ 

στην Αναδιάρθρωση & Ενδυνάμωση του​​ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ»

 

 

 

Δηλώστε  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ πατώντας ΕΔΩ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αναπνοή!...

Η άγνωστη δική μας δύναμη!

 

Ίσως, δεν είναι τυχαίο ότι Γεννιόμαστε με μια εισπνοή και Πεθαίνουμε με μια εκπνοή... μιας που η ελεύθερη αναπνοή είναι πάνω από όλα η ήρεμη, εσωτερική δύναμη που πάντα μας στηρίζει.

 

Η φυσική, ελεύθερη αναπνοή είναι για τον άνθρωπο κάτι πολύ περισσότερο από απλά έναν μηχανισμό που τροφοδοτεί το σώμα του με οξυγόνο. Η αναπνοή είναι ο κύριος τροφοδότης και εκφραστής της Ζωτικής μας Δύναμης σε όλα τα επίπεδα: φυσικό, πνευματικό και ψυχικό επίπεδο. Επομένως η αναπνοή, όντας άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν, αποτελεί το σημαντικότερο και πιο αξιόπιστο μέσο άμεσης ενεργοποίησης της Ζωτικής μας Δύναμης.... όταν ως αποτέλεσμα των τραυματικών εμπειριών αυτή έχει αποδυναμωθεί.

 

Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι η χρήση της αναπνοής αποτελεί ένα ανεκτίμητης αξίας ψυχοθεραπευτικό εργαλείο πού άμεσα και αξιόπιστα παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα στην Αναδιάρθρωση & Ενδυνάμωση του Τραυματισμένου Ψυχικού Πυρήνα. Έτσι η αναπνοή καθίσταται ο δυνατός σύμμαχος κάθε επαγγελματία ψυχικής υγείας στην αντιμετώπιση των τραυματικών εμπειριών!

 

... Και όμως πόσο αξιοποιούμε την αναπνοή στην ψυχοθεραπευτική μας πρακτική;

 

 

Σώμα, Σωματικό Ασυνείδητο και Ψυχικό τραύμα

 

Από την οπτική της Σωματικής ψυχοθεραπείας, ο σπλαχνικός και ο περιτοναϊκός ιστός είναι δύο πολύ σημαντικοί ιστοί στο ανθρώπινο σώμα διότι αυτοί είναι οι κύριοι ιστοί όπου αποτυπώνονται και αποθηκεύονται τα ανεπεξέργαστα υπολείμματα της ψυχικής ενέργειας των ανεπίλυτων ψυχικών τραυμάτων. Καθ' αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για το σωματικό ασυνείδητο ή ακόμα πιο συγκεκριμένα για το σπλαχνικό ασυνείδητο, στο οποίο θεωρούμε ότι το φροϋδικό ασυνείδητο είναι εγκατεστημένο. 

Τα ψυχικά αποτυπώματα και στους δύο ιστούς είναι προσβάσιμα μέσα από την χρήση ειδικών τεχνικών αναπνοής, μερικές εκ των οποίων διδάσκονται σε αυτό το σεμινάριο.

 

 

Θεραπευτική φιλοσοφία της διδασκόμενης μεθοδολογίας

 

Για να μπορέσει ο θεραπευόμενος να αποκτήσει πρόσβαση στις τραυματικές του εμπειρίες - τις οποίες έχει βαθιά κλειδωμένες μέσα στο σωματικό του ασυνείδητο - και να τις φέρει στη συνειδητότητα του είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο  ψυχοθεραπευτής, εκ των προτέρων, να ενδυναμώσει με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο τον ψυχισμό του θεραπευόμενου  μέσα από την ενδυνάμωση της Ζωτικής του Δύναμης. Έτσι ο θεραπευόμενος κατά την απόπειρα επανασύνδεσής του με το τραυματικό του υλικό δεν θα οδηγηθεί σε έναν επανατραυματισμό ή σε μία παλινδρόμηση. Η εν λόγω ψυχική ενδυνάμωση επιτυγχάνεται μέσα από ειδικές αναπνευστικές ασκήσεις και τεχνικές αναπνευστικών παρεμβάσεων. Έτσι η ψυχοθεραπευτική αναδρομική διαδικασία στα πρωτογενή τραύματα και η επεξεργασία του τραυματικού υλικού καθίσταται επιτυχής με αποτέλεσμα την εκ βαθέων αναδιάρθρωση του Τραυματισμένου Ψυχικού Πυρήνα σε βάθος χρόνου.

 

Το Μότο μας είναι:

Όσο πιο ψυχικά ενδυναμωμένος είναι ο θεραπευόμενος τόσο πιο εύκολα και πιο βαθιά μπορεί να εισχωρήσει στα ψυχικά του τραύματα με ασφάλεια......

... Και όσο πιο βαθιά εισχωρεί στα ψυχικά του τραύματα και τα επεξεργάζεται αποτελεσματικά, τόσο πιο πολύ εκ των έσω ενδυνάμωση παράγει δημιουργώντας ένα δικό του αποθεματικό ενδυνάμωσης.

 

Έτσι δημιουργούμε έναν αέναο κύκλο: ενδυνάμωσης της Ζωτικής Δύναμης και του Ψυχισμού από τη μία και από την άλλη επιτυχημένης ψυχοθεραπευτικής αναδρομής για την σε βάθος επεξεργασία του τραυματικού υλικού.

 

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Σεμιναρίου

 

Σκοπός  του αυτοτελούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας ένα μεγάλο αριθμό πολύ συγκεκριμένων ψυχοσωματικών τεχνικών που θα τους καταστήσουν ικανούς να υποστηρίζουν ψυχοθεραπευτικά τους θεραπευόμενους τους με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρνουν στην συνειδητότητά τους τραυματικές εμπειρίες - που είναι βαθιά κλειδωμένες μέσα στο σωματικό ασυνείδητο - και να τις επεξεργάζονται με έναν αξιόπιστο τρόπο σε ένα πλαίσιο ψυχικής ασφάλειας και ενδυνάμωσης.

 

 

Επιδιώκουμε στο τέλος αυτού του πυκνού σε γνώση εκπαιδευτικού σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος/η να είναι σε θέση να: 

ü  Αντιληφθεί βιωματικά την αμεσότητα & την θεραπευτική δύναμη που έχει η σωματικά - και κυρίως η σπλαχνικά - βιωμένη εμπειρία με την συνειδητότητα εστιασμένη στο “Εδώ-και-Τώρα”

ü  Κατανοεί με σαφήνεια το πολύεπίπεδο θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη μεθοδολογία, ώστε να είναι σε θέση να:

i)       Εντάξει με ευχέρεια στη δικιά του θεραπευτική προσέγγιση τις αναπνευστικές παρεμβάσεις

ii)      Προσαρμόζει τη χρήση των τεχνικών ανάλογα με τον θεραπευόμενο

ü  Αποκομίσει πληθώρα πρακτικών γνώσεων με σαφήνεια και τεχνική ακρίβεια, ώστε από την επόμενη κιόλας ημέρα να τις εφαρμόσει με αυτοπεποίθηση στην δικιά του ψυχοθεραπευτική πρακτική.

 

 

Αναλυτική Περιγραφή Διδακτέας Ύλης

Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 

Το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο εμπεριέχει πολύ συμπυκνωμένη γνώση προκειμένου συνάδελφοι από άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις - που δεν γνωρίζουν τη σωματική ψυχοθεραπεία - να έχουν μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Η εκπαιδευτική διαδικασία επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεωρητικές έννοιες, ασκήσεις, τεχνικές και παρεμβάσεις:

     1)       Πώς η Ραϊχική Σωματική Ψυχοθεραπεία αντιλαμβάνεται την ψυχική και την Βιο-ενεργειακή φόρτιση. 

     2)       Η ιδιαίτερη σημασία του σώματος για την Ψυχοθεραπεία ως το μέρος του οργανισμού όπου αποτυπώνονται τα ψυχικά τραύματα από τα ανεπίλυτα υπολείμματα της ψυχικής ενέργειας. Συνήθως  ο Σπλαχνικός ιστός και ο Περιτοναϊκός ιστός είναι οι ιστοί στους οποίους αποτυπώνονται τα ψυχικά τραύματα και αποθηκεύεται υπό τη μορφή “κυστών ενέργειας” η μπλοκαρισμένη ψυχική - συναισθηματική ενέργεια που εκλύεται από αυτά.

     3)       Η ιδιαίτερη σημασία του «Σπλαχνικού Εσωτερικού Καναλιού» για την Ψυχοθεραπεία και η δομημένη θεραπευτική διαδικασία για την ενεργοποίηση του. 

     4)       Βασικές γνώσεις για την ελεύθερη, φυσική αναπνοή και το βάθεμα της για να επιφέρουμε αύξηση του επιπέδου Βιο-ενεργειακής φόρτισης του θεραπευόμενου. Πως αυξάνοντας την Βιο-ενεργειακή φόρτιση θέτουμε τη σωματική βίωση των συναισθημάτων στο επίκεντρο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

     5)       Ενεργοποίηση της Πίσω Μυϊκής Αλυσίδας και διασύνδεση της με την Ατομική Δύναμη του θεραπευόμενου. Πώς την αξιοποιούμε κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας και την εξερεύνηση των τραυμάτων ως παράγοντα ενδυνάμωσης του ψυχισμού.

     6)       Δομημένη θεραπευτική διαδικασία για την ενεργοποίηση  του Κέντρου της Ζωτικής Δύναμης

     7)       Αποσαφηνίζεται θεωρητικά η άρρηκτη σύνδεση της ελεύθερης, φυσικής αναπνοής με την Ζωτική Δύναμη και με τις βασικές ιδιότητές της, ήτοι την «Τάση για Αυτοΐαση» και την «Τάση για Επιβίωση και Αυτοπροστασία». Καθίσταται σαφής η σημαντική σχέση της αναπνοής με την ψυχοθεραπεία: δηλαδή ότι σε κάθε μας εισπνοή, η αναπνοή λειτουργεί ως το πρότυπο επαναδιατύπωσης των παραπάνω δύο Τάσεων στην Αλληλεπίδραση μας με το διαπροσωπικό περιβάλλον.

     8)       Η Δομική και η Λειτουργική προσέγγιση για την παρατήρηση και αξιολόγηση της κατάστασης της αναπνοής του θεραπευόμενου ώστε να γνωρίζει ο ψυχοθεραπευτής πού είναι  χρήσιμο να εστιαστεί κατά την επεξεργασία του τραυματικού υλικού. Σε αυτή την ενότητα γίνεται αντιληπτό ότι λεπτές πτυχές της αναπνοής του θεραπευόμενου φανερώνουν ουσιαστικές πλευρές του χαρακτήρα του.

     9)       Διδάσκεται μια πρότυπη μέθοδος 10 τεχνικών (που εστιάζεται στο μεγαλύτερο μέρος του σώματος, από το στόμα ως και τον κορμό) για το Άνοιγμα - Απελευθέρωση της Αναπνοής και ειδικές θέσεις του σώματος που συμβάλλουν με μοναδικό τρόπο στην εμβάθυνση της ψυχοθεραπείας, ιδιαίτερα δε όταν η μπλοκάρει η θεραπευτική διαδικασία. Μεταξύ αυτών των τεχνικών περιλαμβάνεται και η «Διαδικασία της Εισχώρησης», μία καινοτόμα θεραπευτική διαδικασία εξαιρετικά αποτελεσματική στην ψυχοθεραπεία του τραύματος.

  10)       Παρουσίαση των 2 ερωτήσεων που ανατρέπουν τις αντιστάσεις και διευκολύνουν την θεραπευτική διαδικασία: Αν το “Τι κάνω, Πως το κάνω & Πότε” θεωρείται ένας ακρογωνιαίος λίθος της Θεραπείας Gestalt, τότε το “Πως αισθάνεσαι στα σπλάχνα σου ή τι βιώνεις στον Πυρήνα σου καθώς αυτή τη στιγμή κάνεις ό,τι κάνεις και όπως το κάνεις” είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος στην Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt.

  11)       Εισαγωγή στη διαδικασία των Θεραπευτικών Εσωτερικών Σωματικών Διαλόγων.   

                                                

Εκτίμηση αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας

 

Η διδασκόμενη μεθοδολογία εκτιμάται να έχει ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% στους νευρωσικούς θεραπευόμενους και άνω του 80% στην πλειονότητα των υπολοίπων κατηγοριών​​ (εξαιρουμένων των ψυχωτικών θεραπευόμενων και αυτών με σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας). Το ποσοστό επιτυχίας εκτιμάται στη βάση της εφαρμογής της μεθοδολογίας σε μία σειρά 2-5 θεραπευτικών συνεδριών.

 

 

Βιογραφικό Εκπαιδευτή

 

Ο Στάθης Λάζαρης είναι πτυχιούχος ψυχολογίας του πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου (1983), και Σωματικός Ψυχοθεραπευτής με εμπειρία 35 ετών. Έχει εξειδικευτεί στη Νεο-Ραϊχική μέθοδο Σωματικής Ψυχοθεραπείας Radix. Παράλληλα έχει εκπαιδευτεί σε Ινστιτούτα του Λονδίνου και της Γερμανίας σε πολλές προσεγγίσεις και μεθόδους Ανθρωπιστικής και Νεο-Ραϊχικής Ψυχοθεραπείας: Radix, BodymindTherapy, Bodynamic Therapy, Gestalt Therapy, Primal Intergration, Αλληλο-Συμβουλευτικήκ.α. (1981-1988) καθώς και στο Bodywork: Postural Intergration, Pulsing κ.α. (1982-1984).

Από το 1984 μέχρι σήμερα ασχολείται με εμψύχωση εντατικών μαραθώνιων προσωπικής ανάπτυξης και με διδασκαλία εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία και την Αυστρία. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων, εμπνευστής, δημιουργός και εκπαιδευτής της Ψυχο-Ενεργειακής Θεραπείας, του Ψυχο-Ενεργειακού BodyWork (από το 1986) και του Unity Energetics. Το 1986 ίδρυσε το “ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΡΑΪΧΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ”, το οποίο ανέπτυξε πρωτοποριακή δράση και το 1992 ίδρυσε το Κέντρο προσωπικής ανάπτυξης “ΔΙΟΔΟΣ” που τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως Σχολή Επαγγελματικών Εκπαιδεύσεων.

 

 

Διδακτική Μεθοδολογία

 

Στο μάθημα αυτό, μέσα από τη χρήση παραδειγμάτων

οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν ενδελεχώς τη θεωρία

ώστε να είναι σε θέση να την συνδέσουν με τη θεραπευτική πράξη

 

Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο βασίζεται στην αναλυτική και σε βάθος παρουσίαση της μεθοδολογίας. Διαρθρώθηκε βάση τους παρακάτω 5 άξονες δόμησης της Διδακτικής Μεθοδολογίας που διασφαλίζουν την απόκτηση όλης της απαραίτητης γνώσης και πρακτικής εμπειρίας:

1   Φάση Προετοιμασίας με ατομική μελέτη εκπαιδευτικού υλικού πριν την παρακολούθηση

2   Εισηγήσεις μέσω διαδραστικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

3   Ζωντανές θεραπευτικές Επιδείξεις της θεωρίας & μεθοδολογίας που διδάχθηκε

4   Συζήτηση-ανάλυση

Clinical Practice Section (προαιρετικό) : Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική των ασκήσεων, τεχνικών, θεραπευτικών διαδικασιών & της μεθοδολογίας που διδάχθηκαν στα προηγούμενα μέρη. Ολοκλήρωση με συζήτηση-ανάλυση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ !!!!! Όσοι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στην Εποπτευόμενη Κλινική Εφαρμογή των ασκήσεων, τεχνικών, θεραπευτικών διαδικασιών & της μεθοδολογίας που θα διδαχθούν, συμμετέχοντας σε κάποιο από τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, που θα πραγματοποιηθούν ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για πληροφορίες για την Εποπτευόμενη Κλινική Εφαρμογή , ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Απευθύνεται σε:

1. Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους κ.α. που ήδη δουλεύουν ψυχοθεραπευτικά ατομικά ή ομαδικά.

2. Εκπαιδευόμενους Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, κα. που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την εκπαίδευσή τους.

3. Επαγγελματίες ή φοιτητές ψυχικής υγείας χωρίς ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχίατροι κ.α.)

4. Επαγγελματίες ή φοιτητές συναφών με την ψυχική υγεία ειδικοτήτων (Λογοθεραπευτές, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ειδικοί παιδαγωγοί – Ειδική Αγωγή, Ειδικούς Θεραπευτές)

5. Επαγγελματίες συναφών με την Προσωπική Ανάπτυξη ειδικοτήτων (Σύμβουλοι Αυτοεκτίμησης / Προσωπικής Ανάπτυξης - Αυτοβελτίωσης / Διατροφικών Διαταραχών/ Εξαρτήσεων,  Life Coaches, Rebirthers, Θεραπευτές Ύπνωσης ή NLP, Σύμβουλοι  Σχέσεων, Σύμβουλοι Γονέων)

6. Εργαζόμενους σε χώρους ψυχικής υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, εργασιοθεραπευτές), και στην πλειονότητα των ανθρώπων που απασχολούνται σε επαγγέλματα τα οποία προσφέρουν ανθρωπιστικές υπηρεσίες, οι οποίοι επιθυμούν διεύρυνση των γνώσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

7. Απόφοιτους ή τελειόφοιτους Ανθρωπιστικών - Κοινωνικών Σπουδών.

8. Στο ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις για λόγους προσωπικής ή/και επαγγελματικής ανάπτυξης.

9. ΕΠΙΣΗΣ σε όσους επιθυμούν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση που θα τους οδηγήσει σε  δίπλωμα συμβούλου ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτή (χωρίς προηγούμενη σχετική κατάρτιση).

  

 

   Unity Energetics Institute 

Στοιχεία επικοινωνίας :

Τηλέφωνα  :  6936 776333, 6908 511807, 210 9916096

Viber call 0030 6936 776333

info@unityenergetics.orgapolonos23@gmail.com

www.unityenergetics.org

 

 

 

Share This Event!

Go to Top