Unity ​​​​ Energetics​​ ​​ Institute

 

International ​​​​ Training ​​ School

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ​​ &​​ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

 

Clinical​​ Practice​​ Section

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική​​ αποτελεί μέρος​​ της διδακτικής μεθοδολογίας των Εκπαιδευτικών σεμιναρίων που υλοποιούνται Δια Ζώσης

και περιλαμβάνει:

 

 • Κατάλληλη Προετοιμασία του Θεραπευτή για την αύξηση της Σωματικής Αυτο-Επίγνωσης του.

 • Εποπτευόμενη εφαρμογή των ασκήσεων, τεχνικών, θεραπευτικών​​ διαδικασιών & της μεθοδολογίας που διδάχθηκαν -​​ με δια ζώσης Επίβλεψη & καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή

 • Συζήτηση-ανάλυση​​ επί θεμάτων που προέκυψαν από την εποπτευόμενη εξάσκηση.

 • Προσωπική ανάπτυξη & θεραπεία: ​​ Λόγω της ψυχοθεραπευτικής φύσης της εκπαίδευσης​​ ένα επιπλέον όφελος ​​ για τον εκπαιδευόμενο είναι και η προσωπική του θεραπεία διότι θα εμπλακούν βιωματικά στις διεργασίες και στη δυναμική της ομάδας και επιπρόσθετα θα συμμετάσχουν και οι ίδιοι ως θεραπευόμενοι στις συνεδρίες κλινικής πρακτικής.

 

 

Κάθε εκπαιδευόμενος θα δεχθεί από συν-εκπαιδευόμενο 1 συνεδρία (45΄-50’), θα δώσει 1 συνεδρία (45΄-50’)

και στη συνέχεια θα υπάρχει χρόνος για μοίρασμα, ανατροφοδότηση-εποπτεία ​​ και συμπλήρωση των φορμών Θεραπευτικών αναφορών.

 

 

 

Το σκέλος της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ​​ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διδακτικής μεθοδολογίας της σχολής και​​ εξασφαλίζει​​ ότι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του θα είναι θέση​​ να ασκήσουν με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα​​ τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν.​​ 

 

 

ΤΑ​​ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

1.Η παρουσία του εκπαιδευτή κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίας και η δυνατότητα​​ αμφίδρομης διάδρασης​​ με τον εκπαιδευόμενο, ​​ ο οποίος του​​ προσφέρει επιτόπια​​ ανατροφοδότηση,​​ καθοδήγηση και​​ υποστήριξη, έχει ως αποτέλεσμα ο εκπαιδευόμενος θεραπευτής:

 • Να αντιληφθεί τα δικά του δυνατά και αδύνατα σημεία τόσο σε τεχνικό, μεθοδολογικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο

 • Να νιώθει πιο σίγουρος, να «πειραματιστεί» με ασφάλεια και να εφαρμόζει τις τεχνικές​​ με αυτοπεποίθηση.

Με τον τρόπο αυτό η Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt​​ ριζώνει μέσα του πολύ πιο εύκολα ως μια νέα γνώση που ο ίδιος την κατακτά βιωματικά.

 

2.Ο​​ επόπτης​​ εκπαιδευτής αμέσως μετά την ολοκλήρωση των θεραπευτικών συνεδριών,​​ έχοντας​​ φρέσκια την εμπειρία του και τις παρατηρήσεις του για τον εκπαιδευόμενο​​ (όντας παρών στη συνεδρία),​​ αφιερώνει​​ ατομικό χρόνο συζήτησης για την εποπτεία​​ του κάθε σπουδαστή προκειμένου να:

 • Κάνει​​ ανάλυση της συνεδρίας και μεθοδολογική ανατροφοδότηση​​ για την​​ περαιτέρω βελτίωσή του​​ στις επόμενες συνεδρίες

 • Εντοπίσει​​ με ακρίβεια​​ θέματα αντιμεταβίβασης των εκπαιδευόμενων​​ για να αναγνωριστούν από τον σπουδαστή

 • Βοηθήσει τον σπουδαστή να αντιληφθεί ενδεχόμενο​​ τραυματικό υλικό, που τον οδηγεί σε αυτοϋπονόμευση των ικανοτήτων του

 • Επισημάνει όλα​​ τα θετικά στοιχεία του σπουδαστή​​ (χαρίσματα, ικανότητες, κ.α.) που είναι χρήσιμα συστατικά για να “χτίσει”​​ το δικό του ιδιαίτερο θεραπευτικό στυλ​​ και να αποκτήσει επαγγελματική αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ​​ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:​​ 

 

 • Η συμμετοχή σας στην Εποπτευόμενη Πρακτική Εφαρμογή,​​ τροποποιεί το είδος της χορηγούμενης Βεβαίωσης Συμμετοχής,​​ στην οποία αναγράφονται και οι ώρες της εποπτευόμενης πρακτικής εφαρμογής επιπρόσθετα της θεωρητικής κατάρτισης.

 • Οι εκπαιδευόμενοι για να​​ συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκησης της Μεθοδολογίας απαιτείται να έχουν το απαραίτητο επίπεδο συναισθηματικής ωριμότητας που θα τους διευκολύνει να διαχειριστούν το θεραπευτικό υλικό που θα αναδυθεί και να ωφεληθούν τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης. Για αυτό χρειάζεται να βρίσκονται στη παρούσα φάση​​ σε προσωπική συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία​​ ή να έχουν ήδη ολοκληρώσει​​ έναν πρώτο κύκλο θεραπείας​​ διαφορετικά είναι σημαντικό να συμμετέχουν και στην ομάδα επεξεργασίας του θεραπευτικού υλικού.​​ 

 • Ο εκπαιδευτής θα είναι στη διάθεσή σου​​ για όσο διάστημα χρειαστεί για καθοδήγηση, εποπτεία και οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείς για τη συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Σε περίπτωση που το επιθυμείς , μπορείς να λάβεις Εποπτεία είτε Ομαδική είτε Ατομική μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, για τις συνεδρίες που εφάρμοσες τη μεθοδολογία σε δικούς σου θεραπευόμενους.

 

​​ Τι θα κάνω σε μία συνάντηση​​ 

ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ​​ 

 

Οι​​ συμμαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια για να εξασκηθούν​​ μεταξύ​​ τους​​ σε ένα εποπτευόμενο περιβάλλον.Από χρονικής άποψης, οι συναντήσεις του Εργαστηρίου​​ είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε σε κάθε μία συνάντηση να είναι εφικτό​​ και​​ οι δυο συμμαθητές του ζευγαριού να έχουν εμπειρία και στο ρόλο του θεραπευτή και στο ρόλο του θεραπευόμενου. Ακολουθεί μία περιγραφή, κατά χρονική σειρά, των​​ 5 δράσεων που συμβαίνουν σε κάθε μία συνάντηση:​​ 

 • Ο εκπαιδευόμενος Α (που υιοθετεί το ρόλο του θεραπευτή)​​ εφαρμόζει στον εκπαιδευόμενο Β,

   • την θεωρία, μεθοδολογία, & τεχνικές πού διδάχτηκαν στο προηγούμενο σεμινάριο. Αυτή η δράση περιλαμβάνει 2 μέρη: το​​ Δομημένο Μέρος” και το​​ Αδόμητο Μέρος” της συνεδρίας.

 • Κατόπιν​​ ,​​ εναλλάσσουν ρόλους​​ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

 • Στη συνέχεια,​​ μετά από ένα μικρό διάλειμμα,​​ ακολουθεί το “Μέρος​​ Συμπλήρωσης​​ Φορμών Αναφοράς​​ όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να περιγράψουν τη συνεδρία που δέχτηκαν και τη συνεδρία που έδωσαν, συμπληρώνοντας ειδικές Φόρμες Αναφοράς​​ όπου αποτυπώνουν όλα τα σημαντικά στοιχεία και τις θεραπευτικούς παραμέτρους.

 • Μετά ακολουθεί το “Μέρος​​ Συζήτησης – Ανάλυσης” επί των θεμάτων που προέκυψαν από την εποπτευόμενη εξάσκηση όπου σε ομαδικό πλαίσιο, και με τη παρουσία όλων των εκπαιδευομένων, ο κάθε ένας έχει το δικό του χρόνο για να συζητηθεί και να αναλυθεί η δικιά του εμπειρία και οι προβληματισμοί​​ που έχουν ανακύψει. (Προβλέπεται χρόνος μόνο για απάντηση ερωτήσεων​​ στην εφαρμογή της μεθοδολογίας και όχι για την επανάληψη του θεωρητικού περιγράμματος).

 • Καταγραφή από τον επόπτη της εκπαιδευτικής πορείας του σπουδαστή για την καλύτερη υποστήριξη του.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Εργαστήριο ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η​​ κάθε θεραπευτική συνεδρία χωρίζεται σε 2 μέρη: ​​ (Α) Στο “Δομημένο Μέρος”, στην αρχή της συνεδρίας, το οποίο έχει χαρακτήρα επανάληψης των διδαχθέντων τεχνικών και ασκήσεων και ​​ (Β)​​ Στο δεύτερο, στο​​ “Αδόμητο Μέρος” της συνεδρίας. ​​ 

 • Στο “Δομημένο Μέρος” της συνεδρίας οι σπουδαστές καλούνται για εκπαιδευτικούς λόγους να εφαρμόσουν συγκεκριμένα προσχεδιασμένα θεραπευτικά “πρωτόκολλα” τα οποία είναι έτσι δομημένα ώστε να τους καθοδηγούν να επαναλάβουν όλα τα σημαντικά σημεία του προηγουμένου σεμιναρίου που προσδοκούμε να τα εμπεδώσουν οι σπουδαστές μας. Πιο συγκεκριμένα το Δομημένο μέρος περιλαμβάνει:​​ 

 • Δομημένες ασκήσεις

 • Δομημένες ειδικές τεχνικές

 • Δομημένες θεραπευτικές διαδικασίες

 • Πρωτόκολλα μεθοδολογίας​​ & Θεραπευτικής στρατηγικής.​​ 

 • Στο δεύτερο “Αδόμητο Μέρος” της συνεδρίας στο οποίο ο εκπαιδευόμενος, που είναι στο ρόλο του θεραπευτή,​​ πλέον αφήνει το δομημένο πλαίσιο και​​ χρησιμοποιεί ελεύθερα, κατά την κρίση του, την μεθοδολογία στην οποία εκπαιδεύεται. ​​ 

 

Κλείνοντας την περιγραφή αξίζει να επισημανθεί ότι​​ και τα δύο Μέρη συμβάλλουν στην επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος​​ στους θεραπευόμενους παρόλο που ο στόχος σε αυτό το εργαστήρι είναι κατεξοχήν παιδαγωγικός και δευτερευόντως είναι θεραπευτικός. Το​​ πρώτο Δομημένο Μέρος, όσον αφορά το θεραπευτικό άξονα, λειτουργεί περισσότερο σαν προετοιμασία του ψυχισμού και ως ένα πεδίο για την ανάδειξη - ανάδυση των θεμάτων τα οποία ο θεραπευόμενος, στη συνέχεια στο Αδόμητο Μέρος μπορεί να τα δουλέψει εστιαζόμενος​​ και εμβαθύνοντας σε αυτά.

 

Δέκτης6936776333  ​​ ​​ ​​​​ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείοinfo@unityenergetics.org ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Κόσμοςwww.unityenergetics.org