Η Φιλοσοφία πίσω από τον Σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών της Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt