Τι είναι
η Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt  (Σ.Ε.ΨΥ.G.) ;

Επανορθωτική ψυχοθεραπεία με άμεσα θεραπευτικά αποτελέσματα
στα βαθύτερα στρώματα του ψυχικού τραύματος & της Ζωτικής Δύναμης
για την ενοποίηση και ενδυνάμωση του ατόμου.

 

Η Σ.Ε.ΨΥ.G. είναι μία νέα πρωτοπόρα ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ανήκει στον ευρύτερο χώρο της Ραϊχικής Σωματικής Ψυχοθεραπείας με τα δικά της διακριτά στοιχεία, τόσο στη θεωρία όσο και στη μεθοδολογία & τις τεχνικές και με εξαιρετικά αποτελέσματα στη ψυχοθεραπεία του ατομικού και του προγονικού τραύματος, επενεργώντας άμεσα στον τραυματισμένο Ψυχικό Πυρήνα του θεραπευόμενου.

   Βασίζεται σε 3 ευρέως διαδεδομένες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις με μεγάλη επιρροή, από τις οποίες με σεβασμό αντλεί γνώση (Ραϊχική Σωματική Ψυχοθεραπεία, κλασσική Θεραπεία Gestalt και Αναδρομική Ψυχοθεραπεία) και λειτουργεί μέσα σε ένα Υπερπροσωπικό πλαίσιο. Ωστόσο δεν είναι απλώς μία σύνθεση ή ένας συνδυασμός αυτών αλλά μία νέα ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που: (Α) ενοποιεί τις γνώσεις τους υπό μία νέα οπτική (Unity Energetics),  (Β) τις επεκτείνει θεωρητικά και  (Γ) τις εμπλουτίζει με μεθοδολογική καινοτομία, με προηγμένα ψυχοθεραπευτικά εργαλεία & πρωτότυπες τεχνικές, εντάσσοντας σε αυτή τη διαδικασία ενοποίησης και γένεσης την Ψυχο-Ενεργειακή Θεραπεία, μια θεραπευτική γνώση του Unity Energetics Institute από το 1988.

 

Ως συνακόλουθο αποτέλεσμα των προαναφερόμενων “ζυμώσεων” για την Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt καθώς και της ταυτόχρονης αναζήτησης των πραγματικών αιτιών των προβλημάτων δημιουργήθηκε μία πρόσθετη μεθοδολογία, η «Ψυχοθεραπεία Προγονικού Τραύματος & ΕτεροΘεραπείας με Σωματική Επικέντρωση», της οποίας οι γνώσεις και η μεθοδολογία εντάσσονται οργανικά στην Σ.Ε.ΨΥ.G..

 

Εν κατακλείδι

οι θεμέλιοι λίθοι

της Σωματικά Επικεντρωμένης Ψυχοθεραπείας Gestalt

Αντλεί γνώση από τη:

–  Ραϊχική Σωματική Ψυχοθεραπεία,

–  Θεραπεία Gestalt,

–  Θεραπεία Μέσω Αναδρομής (Regression Therapy),

Εμπεριέχει την:

–  Ψυχο-Ενεργειακή Θεραπεία,

Δημιούργησε και Εμπεριέχει την:

–  Ψυχοθεραπεία Προγονικού Τραύματος,

–  Ετερο-Θεραπεία,

… λειτουργώντας μέσα σε ένα Υπερπροσωπικό πλαίσιο.