Τι είναι η Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt (Σ.Ε.ΨΥ.G.) ;

Τι είναι η Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt  (Σ.Ε.ΨΥ.G.) ; Επανορθωτική ψυχοθεραπεία με άμεσα θεραπευτικά αποτελέσματα στα βαθύτερα στρώματα του ψυχικού τραύματος & της Ζωτικής Δύναμης για την ενοποίηση και ενδυνάμωση του ατόμου.   Η Σ.Ε.ΨΥ.G. είναι μία νέα πρωτοπόρα ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ανήκει στον ευρύτερο χώρο της Ραϊχικής Σωματικής Ψυχοθεραπείας με τα δικά της διακριτά στοιχεία, τόσο στη θεωρία όσο και στη μεθοδολογία & τις τεχνικές και με εξαιρετικά αποτελέσματα στη ψυχοθεραπεία του ατομικού και του προγονικού τραύματος, επενεργώντας άμεσα στον τραυματισμένο Ψυχικό Πυρήνα του θεραπευόμενου.    Βασίζεται σε 3 ευρέως διαδεδομένες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις με μεγάλη επιρροή, από τις οποίες με [...]