Με μια Ματιά τα Στοιχεία που προσδίδουν
«Προστιθέμενη Επαγγελματική Αξία»
στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μας!!!

 1. Τα Προγράμματα Σπουδών του Unity Energetics Institute στην Σωματικά Επικεντρωμένη Ψυχοθεραπεία Gestalt διακρίνονται για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό τους και έχουν δομηθεί στη βάση ενός μοντέλου αυτόνομων Ενοτήτων Μαθημάτων που “κουμπώνουν” μεταξύ τους αρθρωτά και ευέλικτα δημιουργώντας ολοκληρωμένα υποπρογράμματα σπουδών.
 2. Οι συμμετέχοντες, εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο που διδάσκονται σε βάθος, εκπαιδεύονται συστηματικά & λεπτομερώς στην εξειδικευμένη και πολυεπίπεδη μεθοδολογία & τεχνικές της “Σωματικά Επικεντρωμένης Θεραπείας Gestalt”. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι η μοναδική στην Ελλάδα και μία από τις λίγες στην Ευρώπη όπου μετά από το πρώτο κιόλας μάθημα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συχνή πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών μας στη διδασκόμενη μεθοδολογία. Δεν περιμένουμε να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στο 2ο ή 3ο έτος.
 3. Επιπρόσθετα κάνουν την πρακτική εξάσκηση τους σε μικρές ομάδες εκπαιδευομένων (4-5 ζευγάρια) ανά επόπτη.
 4. Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται πάντα με την ταυτόχρονη «δια Ζώσης Διαδραστική Επίβλεψη» του επόπτη καθηγητή προκειμένου να επιτευχθεί βιωματικά η μέγιστη εμπέδωση. 
 5. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην «δια Ζώσης Δυναμική Εποπτεία» όπου ο επόπτης εκπαιδευτής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής εξάσκησης, έχοντας φρέσκια την εμπειρία του και τις παρατηρήσεις του για τον εκπαιδευόμενο από την «δια Ζώσης Διαδραστική Επίβλεψη» του, αφιερώνει ατομικό χρόνο συζήτησης – εποπτείας για κάθε σπουδαστή.
 6. Εκτεταμένη χρήση, σε όλες τις συνεδρίες, μεγάλης σειράς πολύ καλά δομημένων «Φορμών Ανάλυσης Θεραπείας  & Εκπαιδευτικού Αναστοχασμού» με στόχο τον κριτικό προβληματισμό των σπουδαστών.
 7. Οι σπουδαστές μας αποκτούν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες θεραπείας από το πρώτο κιόλας μάθημα και όχι σε εικονικές συνθήκες όπως συμβαίνει συνήθως στις ψυχοθεραπευτικές εκπαιδεύσεις. Δεν χρησιμοποιούμε το role-playing βασισμένο σε προκαθορισμένο ψυχοθεραπευτικό σενάριο (στην πρακτική άσκηση μεταξύ συμμαθητών). 
 8. Επιπρόσθετα από το 2ο κιόλας μάθημα, σε όσους είναι έτοιμοι, δίνετε η δυνατότητα να δουλέψουν μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων με πραγματικούς θεραπευόμενους που προσκαλούμε για τον σκοπό αυτό. 
 9. Η σχολή διαθέτει οργανωμένο πλαίσιο για την εύρεση σημαντικού μέρους των θεραπευόμενων που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
 10. Στα μαθήματα εμπεριέχονται πολλές θεραπευτικές επιδείξεις από τον εκπαιδευτή για την καλύτερη εμπέδωση της τεχνικής ακρίβειας και της θεραπευτικής λογικής.
 11. Προσφέρουμε στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να υλοποιήσουν σημαντικό μέρος της Κλινικής Πρακτικής τους Άσκησης με θεραπευόμενους μέσα στο πλαίσιο της σχολής όπως ιδανικά ορίζει η έννοια της Κλινικής Πρακτικής. Επομένως δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε Φορείς και Δομές, όπου οι ευκαιρίες που τους δίνονται να αναλάβουν οι ίδιοι θεραπευόμενους και να ασκηθούν ουσιαστικά, είναι συχνά περιορισμένες.
 12. Όλα τα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προσφέρουμε είναι υψηλού επιπέδου και έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να καλύπτουν όλες τις σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης που είναι απαραίτητες για την εξειδίκευση ενός σύγχρονου επαγγελματία Ψυχικής Υγείας. Κεντρικός στόχος τους είναι η μεταλαμπάδευση της ολοκληρωμένης γνώσης και μεθοδολογίας με δομημένο και εξατομικευμένο τρόπο έχοντας ως κύριο καθηγητή ένα πολύ έμπειρο ψυχοθεραπευτή (35 έτη) και εξαιρετικά μεταδοτικό εκπαιδευτή.