ΟΔΗΓΟΣ Σπουδών Επαγγελματικής Επιμόρφωσης_ Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας

2022-03-03T12:41:19+02:00
ΟΔΗΓΟΣ Σπουδών Επαγγελματικής Επιμόρφωσης_ Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας2022-03-03T12:41:19+02:00

Επισκόπηση Περιεχομένων εκπαίδευσης στη Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας

2022-03-03T11:53:59+02:00
Επισκόπηση Περιεχομένων εκπαίδευσης στη Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας2022-03-03T11:53:59+02:00

Αναλυτική Περιγραφή Περιεχομένων της 4ήμερης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας (Σ.Ε.Τ.Α.Κ.)

2022-03-08T11:34:06+02:00
Αναλυτική Περιγραφή Περιεχομένων της 4ήμερης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Σωματικά Επικεντρωμένη Τεχνική της Άδειας Καρέκλας (Σ.Ε.Τ.Α.Κ.)2022-03-08T11:34:06+02:00

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ σε όλες τις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2021-09-19T12:17:42+03:00
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ σε όλες τις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ2021-09-19T12:17:42+03:00

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, με θέμα: «Ψυχοθεραπεία Τραύματος & Βασικές Αρχές Σωματικά Επικεντρωμένης Ψυχοθεραπείας Gestalt»

2021-10-11T14:09:33+03:00
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, με θέμα: «Ψυχοθεραπεία Τραύματος & Βασικές Αρχές Σωματικά Επικεντρωμένης Ψυχοθεραπείας Gestalt»2021-10-11T14:09:33+03:00
Go to Top